W dniu 27 stycznia 2020 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję  w sprawie wycofania z obrotu i z używania hydrofilowego żelu do endoprotetyki miękkich tkanek ludzkich Los Deline oraz nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja wraz z uzasadnieniem dostępna jest pod adresem: http

http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/Decyzja%20UR.D.WM_.DNB_.5.2020%20z%2027.01.2020%20r.pdf