Kolejny sukces zespołu Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie dot. nabycia nieruchomości od syndyka masy upadłości spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej.

Kolejny sukces zespołu Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie dot. nabycia nieruchomości od syndyka masy upadłości spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej.

Czytaj dalej Kolejny sukces zespołu Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie dot. nabycia nieruchomości od syndyka masy upadłości spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej.

Udział członka zespołu Kancelarii w konferencji „Przeznaczenie gruntów rolnych na cele inwestycyjne” w Toruniu w dniu 17 listopada 2016 r.

W dniu 17 listopada 2016 r. członek zespołu Kancelarii apl. adw. Klaudia Dzieweczyńska wzięła udział w charakterze prelegenta w zorganizowanej przez COIE w Toruniu konferencji pn. „Przeznaczenie gruntów rolnych na cele inwestycyjne”.

Czytaj dalej Udział członka zespołu Kancelarii w konferencji „Przeznaczenie gruntów rolnych na cele inwestycyjne” w Toruniu w dniu 17 listopada 2016 r.

Sukces Kancelarii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dot. zaskarżenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sukces Kancelarii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dot. zaskarżenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj dalej Sukces Kancelarii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dot. zaskarżenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego