Branża E-Commerce, prawo własności intelektualnej i przemysłowej

Świadczymy usługi na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży e-commerce oraz nowych technologii. Zabezpieczamy interesy naszych Klientów pod kątem praw własności intelektualnej, praw autorskich majątkowych, ochrony danych osobowych czy też szeroko pojętej obsługi korporacyjnej. Mamy świadomość, że prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, know-how oraz wzory użytkowe stanowią element majątku przedsiębiorstw o kluczowym znaczeniu i wiemy, jak skutecznie chronić własność intelektualną oraz przemysłową naszych klientów. Doradzamy, jak uniknąć naruszenia praw innych podmiotów i jak przeciwstawiać się czynom nieuczciwej konkurencji. Naszych klientów wspieramy w:

  • tworzeniu regulaminów sklepów internetowych;
  • wdrożeniu prawnym zasad dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) w tym świadczymy usługi Inspektora Ochrony Danych (IOD);
  • zapewnieniu zgodności działalności gospodarczej z obowiązującym otoczeniem prawnym, w tym w szczególności z prawem chroniącym konsumentów;
  • zabezpieczeniu interesów na gruncie autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym zabezpieczeniu praw do brandu i loga;
  • zabezpieczeniu know-how Klienta i tajemnic przedsiębiorstwa.