Ochrona danych osobowych i RODO

Nasz zespół tworzą adwokaci – specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz klientów korporacyjnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W zakresie swojej działalności Zespół Kancelarii skupia się w szczególności na ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji. Doradzamy naszym klientom i partnerom biznesowym w jaki sposób chronić i przetwarzać dane, tak aby wszelkie stosowane procedury były zgodne z prawem i obowiązującymi przepisami. Kancelaria od lat aktywnie działa w obszarze ochrony danych osobowych. W ostatnim czasie w szczególności wspiera przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych uwzględniając wymogi prawne stawiane przez RODO. W swojej pracy koncentrujemy się na działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz wypełnienie wymogów RODO. W zakresie usług związanych z ochroną danych osobowych oferujemy w szczególności:

  • audyt prawny Klienta w zakresie wypełniania wymagań Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO);
  • zaprojektowanie systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO adekwatnego do zakresu działania organizacji Klienta;
  • przygotowanie dokumentacji obejmującej m.in. polityki postępowania, procedury postępowania, umowy oraz inne środki ochrony prawnej zgodnych z RODO;
  • wdrożenie procedur prawnych oraz rozwiązań faktycznych, dostosowujących organizacje Klienta do wymagań RODO;
  • przeszkolenie pracowników Klienta w zakresie RODO oraz przyjętych rozwiązań ochrony danych osobowych;
  • reprezentacje interesów Klienta w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.