Prawo karne

Przez ponad 20 lat adwokaci związani z Kancelarią brali udział w charakterze obrońców w szeregu najgłośniejszych procesów karnych w Poznaniu i w Polsce. Nasze doświadczenie procesowe, w powiązaniu z wiedzą na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz procesów gospodarczych i finansowych pozwala na kompleksową analizę zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą i zapobieganiem ryzyku odpowiedzialności karnej. Kancelaria reprezentuje klientów we wszelkich procesach karnych dotyczących przestępstwa gospodarczych i skarbowych, w szczególności w takich jak:

 • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • oszustwa;
 • ucieczka z majątkiem spółki – nielegalne wyprowadzenie aktywów spółki;
 • korupcja;
 • kreatywna księgowość;
 • pranie brudnych pieniędzy;
 • przywłaszczenie środków pieniężnych oraz aktywów podmiotu gospodarczego;
 • przestępstwa karnoskarbowe;
 • reprezentowanie członków organów spółek kapitałowych w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością karną za działalność spółki;
 • obrona podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne na wszystkich etapach postępowania;
 • reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwami gospodarczymi na wszystkich etapach postępowania.