W dniu 17 listopada 2016 r. członek zespołu Kancelarii apl. adw. Klaudia Dzieweczyńska wzięła udział w charakterze prelegenta w zorganizowanej przez COIE w Toruniu konferencji pn. „Przeznaczenie gruntów rolnych na cele inwestycyjne”.

Mecenas Klaudia Dzieweczyńska wygłosiła prelekcję na temat prawnych aspektów zakupu nieruchomości gruntowych pod obiekty produkcyjne i logistyczne.

Poniżej zamieszczamy do pobrania przedstawioną podczas Konferencji prezentację.

prezentacja-jss_2