Przemysław Mańke

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2017 r., z wynikiem bardzo dobrym. Tytuł zawodowy magistra uzyskał na podstawie pracy magisterskiej pt. „Podwykonawstwo w umowie o roboty budowlane”. W trakcie studiów zdobywał doświadczenie poprzez prawie trzyletnią nieprzerwaną praktykę w kancelarii adwokackiej. Od stycznia 2018 r. odbywa aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu, pod patronatem adw. Tomasza Jachowicza.

W październiku 2017 r. rozpoczął stacjonarne studia doktoranckie w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przygotowuje pracę doktorską z zakresu procedury cywilnej. Prowadzi konwersatoria dla studentów prawa z zakresu postępowania cywilnego. Aktywnie uczestniczył w krajowych i międzynarodowych (organizowanych co roku w Federacji Rosyjskiej) konferencjach prawniczych. W 2021 r. zdał egzamin adwokacki i uzyskał wpis na listę adwokatów przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

W Kancelarii odpowiedzialny za bieżącą obsługę klientów będących przedsiębiorcami (w szczególności w zakresie umów handlowych i prawa pracy), a także klientów indywidualnych. Prowadzi z ramienia Kancelarii procesy sądowe z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, karnego oraz prawa pracy.

Biegle włada językiem angielskim.