Mateusz Sieniewicz

Jest ekspertem w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa transakcyjnego oraz obsługi bieżącej podmiotów gospodarczych. Nieprzerwanie od 10 lat zajmuje się obsługą prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży tsl, eventowej, branży nowych technologii oraz mody. Przez 10 lat działalności zawodowej brał udział w transakcjach i doradzał przy zawieraniu umów o wartości przekraczającej 500.000,00 milionów Euro.

Zawodowo zajmuje się kwestią związaną z ochroną danych osobowych, kwestiami związanymi z ochroną prywatności oraz związanymi z własnością intelektualną oraz prawami autorskimi. W ramach prowadzonej działalności aktywnie obsługuje jedne z największych w Polsce sieci sklepów z branży fashion oraz szereg polskich marek modowych i designerskich działających stacjonarnie i w Internecie. W swojej pracy koncentruje się na działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa transakcyjnego klientów, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia danych osobowych, tajemnic przedsiębiorstwa oraz know-how klienta.

Specjalizuje się również w prawie medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń dotyczących błędów medycznych od podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz od ubezpieczycieli.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, aplikację adwokacką odbył w Poznaniu. Od 2012 r. jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Od 2013 r. zawodowo współpracuje z adw. Tomaszem Jachowiczem.

Biegle włada językiem angielskim.