Tomasz Jachowicz

Adwokat. Jest ekspertem w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego. Specjalizuje się w obronie w sprawach dotyczących tzw. white-collar crimes (przestępstw „białych kołnierzyków”) oraz negocjacjach i mediacjach gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. 

Od ponad dwudziestu lat zajmuje się obsługą prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, z uwzględnieniem największych koncernów z branży paliwowej, budowlanej oraz branży TSL.

Praktykę adwokacką prowadzi nieprzerwanie od 1995 roku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1989 roku, aplikację adwokacką odbył w Poznaniu.

Aktywnie uczestniczy w działaniach samorządu adwokackiego. Jako wykładowca szkoli aplikantów adwokackich. Od 2007 roku jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. W latach 2007 -2010 pełnił funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Radcy Adwokackiej w Poznaniu. W latach 2010- 2016 pełnił funkcję Wicedziekana, a następnie Skarbnika Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. W dniu 3 grudnia 2016 r. adwokat Tomasz Jachowicz został wybrany na członka Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej,w którym pełnił funkcje do dnia 13 lutego 2021 r.

Od dnia 13 lutego 2021 r. adwokat Tomasz Jachowicz pełni funkcje dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Biegle włada językiem niemieckim, posługuje się także językiem angielskim.