Obsługa biznesu – doradztwo korporacyjne

Doradztwo korporacyjne stanowi podstawową specjalizację Kancelarii i dotyczy niemal wszystkich aspektów działalności przedsiębiorców krajowych jak i zagranicznych zarówno publicznych jak i niepublicznych. Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi bieżącej działalności spółek, jak również usługi związane z realizowaniem projektów inwestycyjnych i rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyboru formy działania oraz strategii prowadzonej działalności gospodarczej. Nasze obejmują wszystkie etapy działalności podmiotu gospodarczego – poczynając od jego założenia, poprzez jego rozwój, jak również obejmują pomoc prawną związaną z ewentualnym zakończeniem jego działania.