Prawo procesowe, dochodzenie roszczeń, spory

Dział procesowy Kancelarii posiada ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu z sukcesem procesów sądowych na rzecz Klientów korporacyjnych i indywidualnych. Doświadczenie zdobyte na salach sądowych pozwoliło na wypracowanie odpowiednich strategii procesowych, które służą skutecznej obronie interesów naszych Klientów. Naszym Klientom zapewniamy kompleksową pomoc związaną z prowadzeniem sporu sądowego – od momentu wyboru strategii procesowej do prawomocnego zakończenia sprawy. Wiemy, że każdy proces ma swoją specyfikę, dlatego dobierając strategię działania opieramy się na swoim doświadczeniu oraz proponujemy rozwiązania, które mogą przynieść dla naszych Klientów korzyści. W relacji z Klientem unikamy teoretyzowania, staramy się za to proponować praktyczne rozwiązania, które w naszej ocenie doprowadzą do sukcesu w procesie.

W zakresie usług świadczonych przez Kancelarię w zakresie spraw spornych i procesowych leży w szczególności:

  • kompleksowa obsługa prawna związana z postępowaniem o zapłatę na etapie przesądowym, sądowym oraz egzekucyjnym;
  • prowadzenie sporów sadowych dotyczących spraw korporacyjnych;
  • prowadzenie sporów sądowych dotyczących autorskich praw majątkowych, praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej;
  • prowadzenie sporów sądowych w zakresie ochrony dóbr osobistych;
  • prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa pracy;
  • prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa rodzinnego.