Prawo pracy

Bogate doświadczenie w procesach przed sądami pracy, zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników, pozwala nam zaoferować rozwiązania sprawdzone w praktyce. Mamy świadomość problemów z jakimi zmagają się pracodawcy oraz zawiłości istniejących przepisów. Jesteśmy jednak przekonani, że właściwe przygotowanie umów, regulaminów, procesów restrukturyzacyjnych, a także opracowanie wewnętrznych procedur związanych z zarządzeniem kadrą pracowniczą pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych sporów sądowych oraz ich negatywnych konsekwencji. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzimy pełną obsługę prawną procesów zatrudnienia u lidera branży TSL, którego roczne przychody przekraczają kwotę 500.000.000,00 zł, a zatrudnienie przekracza 300 osób. W zakresie usług związanych z prawem pracy Kancelaria w szczególności oferuje:

  • sporządzanie wszelkich dokumentów związanych z prawem pracy, od regulaminów pracy i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, po umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, oraz umowy dotyczące zakazu działalności konkurencyjnej;
  • przeprowadzanie audytu prawnego stosowanych przez pracodawcę rozwiązań pod kątem ich zgodności z prawem pracy;
  • bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych;
  • organizację szkoleń dla kadry zarządzającej oraz pracowników działu kadr z zakresu prawa pracy;
  • wsparcie w negocjacjach z reprezentantami pracowników oraz związkami zawodowymi;
  • reprezentację pracodawców podczas kontroli ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub innych instytucji,
  • reprezentację pracodawców w sporach z pracownikami na etapie przedprocesowym oraz procesowym.